Spojujeme

0
Dětí
0
Trenérů
0
Sportů

Trenéři ve škole Kladno

O programu

treneriveskolekladno.cz

Trenéři ve škole

O co se jedná: „Trenéři ve škole“ je program, ve kterém kvalifikovaní sportovní trenéři formou tandemové výuky s paní učitelkou pravidelně vedou hodiny tělesné výchovy na prvním stupni ZŠ. Sporty se pravidelně střídají v měsíčních intervalech, nenáborují.

Vize: Okamžitě a pozitivně ovlivnit pohybový rozvoj dětí a v blízké budoucnosti přispět k systémovému zkvalitnění vzdělávacího procesu v oblasti TV, s kladným efektem na zdraví, schopnost učení, trvalý aktivní životní styl a druhotně (!) lepších výchozích podmínek pro reprezentaci ČR.

Cíle: Program metodicky a organizačně zavést na první stupně základních škol, zaměřit se na okamžité zlepšení úrovně tělesné výchovy. Kompenzovat zásadní nedostatek spontánní pohybové aktivity dětí ve volném čase a pozitivně ovlivnit zdravotní aspekty jako je obezita nebo tvorba neurální sítě společně s efektem na schopnost učení a kognitivní procesy. Využít místní kvalifikované trenéry.

Proces: Deficit spontánní pohybové aktivity nahrazuje rotace kvalifikovaných sportovních trenérů v hodinách TV se speciální metodikou pro děti v daném věku. Nejde o trénování ani náborování, což jsou zásadně vyloučené činnosti, ale o využití znalostí, zkušeností a dovedností trenérů k obohacení hodin TV a rozpohybování dětí ve všech směrech – lokomoce, motorika atd., současně s vytvářením emoční vazby dětí k pohybu a sportu. Nedílnou součástí je vzájemné vzdělávání a spolupráce s učitelkami, což přináší vyšší úroveň bezpečnosti, respektu, pozornosti a zároveň efektivity v čase, určeném pro TV.

Vybrané principy výuky: Individuální výzva, zapojení i méně pohybově úspěšných dětí | Všechny děti v pohybu | Zákaz náborů | Tandemová výuka trenéra s paní učitelkou | Vzdělávání | Pevná rotace sportů | Propojování škol a místních klubů | Sdílení a návaznosti

Související efekty: Osvěta pro rodiče | Budování komunity – škola, kluby, rodina, město | Lepší podmínky pro trenéry a učitelky pro jejich uplatnění a osobní čas s rodinou

Kontakt: Magistrát města Kladna
plk. Stříbrného 11, 272 01 Kladno 1, IČ: 00234516

Koordinátor programu „Trenéři ve škole Kladno“

Marcel Kučera

Telefon: 777 346 848
Email: marcel.kucera@mestokladno.cz

Marcel Kučera

V Kladně jsou zapojené tyto sporty

Fotbal – SK Kladno
Fotbal – SK Kladno
Tanec – Admira
Tanec – Admira
Aerobik – Diamond
In line bruslení – SKK Kladno
In line bruslení – SKK Kladno
Atletika – AC TEPO
Atletika – AC TEPO
Volejbal – Orli
Volejbal – Orli
Florbal – Kanonýři
Florbal – Kanonýři
Hokej – Rytíři
Hokej – Rytíři
Basketbal – Sokol Kladno
Basketbal – Sokol Kladno
Plavání/Jóga – Elma Kladno
Plavání/Jóga – Elma Kladno

Když trenér s učitelkou pracují dohromady

Zástupci osmi sportů (ragby, fotbal, judo, florbal, gymnastika, házená, volejbal, basket) se sešli na Praze 6 a dohodli se, že program vyzkouší na místních školách. Radnice jim vyšla vstříc a v tříměsíčním pilotu působili na děti na čtyřech školách. Dnes si program vyžádalo všech 15 škol Prahy 6, všech 7 v Příbrami, 10 škol na Praze 13. Začínáme v Radotíně, Praze 8, Praze 4 a jednáme s dalšími. Sportů je zapojeno více a přibývají. Náklady na trenéry a správu hradí zřizovatelé škol, k rozvoji přispěl i magistrát grantovou pobídkou.

Bývalý hokejový útočník, dnes primátor města Kladna, Mgr. Milan Volf se rozhodl se zkušeným sportovcem Marcelem Kučerou bez váhání podpořit a rozšířit projekt Trenéři ve škole i na Kladno. Obratem se připojili ředitelé většiny Základních škol i kladenští trenéři.

Předběžné výstupy:

Učitelky jsou rády za inspiraci a pomoc

Rodiče jsou spokojeni se zvýšením kvality

Ředitelé vycházejí trenérům vstříc, oceňují práci

Přibývá „mužský faktor”

Zřizovatelé: pozitivní aktivita ve veřejném zájmu

Spojení sportovního a školního prostředí

Stále více stávajících místních trenérů sportovních klubů je finančně zabezpečeno prostřednictvím programů Můj klub a místních i krajských klubových a systémových podpor.

Mají však časové působení omezené do pozdních odpoledních a podvečerních hodin a víkendů.

Program Trenéři ve škole jim nabízí zapojení v běžném pracovním čase a uvolnění večerního a víkendového času dětí pro rodinné a spontánní volnočasové aktivity.

Význam rotace sportů a nenáborování

Rotace sportů zajišťuje pestrost pohybových aktivit a dovedností, které rozvíjejí lokomoci, motoriku, sílu a také kreativitu dětí.

Díky rotaci si mohou sport vyzkoušet, naučit se a zároveň nevědomě posilují výše uvedené pohybové stereotypy. Rotace napodobuje spontánní pohyb venku, což vede k všestrannosti a zároveň plnění RVP/ŠVP.

Rotace sportů zvyšuje pozornost a zaujetí dětí a rovněž respekt k učitelkám.

Vize, dlouhodobá témata

Zkvalitnění výuky tělesné výchovy na prvním stupni ZŠ a v MŠ, kde působí paní učitelky bez specializace TV

Komunikace s pedagogickými fakultami ohledně otevření studijního oboru Tělesná výchova a sport pro MŠ a první stupeň ZŠ (jako příklad Island a Finsko)

V rámci změny RVP navyšovat počet hodin TV v MŠ a ZŠ za využití stávající sportovní infrastruktury

Vznik ZŠ a SŠ s rozšířenou výukou multisportu bez tlaku na výkon, ale na rozvoj pohybové gramotnosti dětí a mládeže

Podpora programu

Program Trenéři ve škole dostal záštitu od Senátu Parlamentu ČR, a také od magistrátu hl.m. Prahy.

Podporu napříč politickým spektrem mu vyjádřili senátor Jiří Růžička nebo pražští zastupitelé Marcela Plesníková, Mariana Čapková a Ivan Pilný.

Zvláštní zájem projevila slovenská vláda, která se po několika osobních návštěvách zmocněnců pro sport a školství rozhodla program aplikovat centrálně.

Podporují ho významné sportovní osobnosti, jako je Barbora Špotáková nebo bratři Svobodové a také sportovní svazy jako např. ragby a basketbal.

V ČR se program realizuje v místech, kde o něj zřizovatelé a školy projevili zájem. Stalo se tak v řadě pražských městských částí a na dalších místech ČR. Například v Příbrami, Kutné Hoře a Havířově. Zájem o proškolení svých inspektorů projevila také Česká školská inspekce.

Co nabízíme

V aktuálních podmínkách jsou představitelé programu TVŠ schopni poskytnout:

Osvětu a komunikaci programu v podobě krajských konferencí pro zřizovatele, fakulty, školy, sportovní kluby, inspektory a politiky

Zajištění a proškolení garantů v jednotlivých krajích

Koordinaci, evaluaci a metodiku návazných kroků

Přímou správu programu v jednotlivých regionech

Možnosti zapojení MŠMT

Záštita a podpora programu TVŠ

Komunikace s pedagogickými fakultami

Možnost spolupracovat na tvorbě změny RVP

Možnost prezentovat program TVŠ na akcích MŠMT

Ohlasy k programu

Těším se, že se něco nového naučím.
Anička

Jsem ráda, že i v Kladně bude tato možnost. Svého syna určitě přihlásím.
Maminka Jakuba

Vnučka už se velmi těší, že začne tancovat.

Konečně
i v Kladně.
Petr

Vozila jsem dceru na tanečky do Prahy, konečně nyní nebudu muset.

Po roce distanční výuky a sezení za počítačem mají děti konečně možnost pohybu.

Vnuk fandí volejbalu, nyní bude mít možnost se ho i řádně naučit.

Syn se nemůže dočkat, až začne chodit na florbal.

Dcera s kamarádkou se nemohou dočkat aerobiku.

Sport miluji, doufám, že si vyzkouším všechny nabízené sporty.

Krásná příležitost pro mladé.

Více takovýchto akcí, jsem rád za děti.

facebook

Informace o pořizování a zveřejňování obrazových záznamů z pořádaných akcí

V rámci akcí pořádaných programem Trenéři ve škole jsou pořizovány a následně zveřejňovány fotografie a videozáznamy reportážního charakteru za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti naší organizace jako veřejné instituce. Osobní údaje zachycené na těchto záznamech jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob.