Spojujeme

0
Dětí
0
Trenérů
0
Sportů

Trenéři ve škole Kladno

Jsem moc rád, že město trenéry ve školách podporuje, říká Marcel Kučera

Už třetím rokem docházejí do hodin tělesné výchovy na první stupně kladenských základních škol trenéři nejrůznějších specializací. Jejich poslání je jednoznačné: nadchnout děti k pohybu a představit jim sport ve všech jeho podobách. Daří se jim to dobře a rok od roku navštěvují více a více dětí. Nejen o tom se rozpovídal koordinátor projektu Marcel Kučera.

Trenéři začínají na kladenských školách třetí rok. V jaké je projekt kondici?

Troufnu si říct, že výborné. Znovu se rozrůstáme, od letošního roku nabízíme o jeden sport navíc, to je judo, a nově budeme na hodiny tělocviku docházet i do čtvrtých tříd. To znamená rozšíření o přibližně 700 dětí na současných 2800.

Jak se původní myšlenka projektu, tedy nadchnout děti k pohybu, osvědčuje v praxi?

Myslím, že ji naplňujeme podle představ a už pomalu vidíme výsledky. Trenéři si i chválí, že například u předloňských prvňáčků, s nimiž budou letos pracovat už třetím rokem, pozorují postupná zlepšení v pohybových schopnostech, a hlavně zvýšenou chuť sportovat. Stále platí, že nechodíme do škol dělat nábory pro místní sportovní oddíly. Chceme především děti seznamovat se sportem ve všech jeho podobách a zaujmout pro něj i ty, které třeba nemají přirozené vlohy nebo sportovní zázemí v rodině.

Jak vlastně činnost trenérů v hodinách tělesné výchovy funguje?

Pracují takzvaně v tandemu s paními učitelkami a asistentkami. Jednu hodinu týdně vždy vede některý z našich trenérů, kteří se postupně střídají u jednotlivých tříd, druhou vedou učitelé.

Kolik sportů si děti na kladenských školách mohou s trenéry vyzkoušet?

Od letošního roku to je jedenáct, nově máme zapojené i trenéry juda. Od začátku projektu jsou zapojení trenéři a trenérky fotbalu, florbalu, plavání, ledního hokeje, aerobiku, tance, volejbalu, basketbalu, atletiky a inline bruslení. Každý přináší něco ze své specializace. Trenéři ledního hokeje s dětmi v tělocvičně pochopitelně nebruslí, ale přinášejí do hodin hravou formou některé prvky pohybové přípravy, kterou praktikují i u malých hokejistů.

Co musí trenéři splňovat, abyste je pustili do škol?

Musí samozřejmě být odborníci ve svých sportech, ale také mít dobrý přístup k dětem. Zároveň všichni při vstupu do projektu procházejí třídenním školením, které rozšiřuje jejich obzory a učí je novým přístupům k práci s malými dětmi, rozvíjí jejich schopnost improvizace a celkově je na práci ve školách připravuje.

Jak moc projektu pomáhá podpora města Kladna?

Ta je naprosto zásadní. Jenom díky tomu můžeme program provozovat na všech patnácti městem zřizovaných základních školách, navíc docházíme ještě do jedné soukromé. Jsem moc rád, že město Kladno projekt vzalo za svůj, trenéry podporuje a záleží mu na tom, aby mu ve školách vyrůstala
generace se vztahem k aktivnímu životnímu stylu. A poděkování patří i školám, které nám daly důvěru a spolupráci umožnily.

Pro novopečené prvňáčky jste letos opět uspořádali seznamovací den na Sletišti. Jak proběhl?

Chceme, aby se prvňáčci s trenéry na začátku školního roku seznámili v neformálním prostředí mimo školu. Loni se projektový den na Sletišti osvědčil, takže jsme ho letos udělali znovu a zase trochu posunuli. Připravili jsme si deset stanovišť s deseti různými sporty a prostřídalo se nám na nich deset tříd, takže to krásně početně vyšlo. Věřím, že se prvňáčci i díky tomu do školy o to více těší.


Jak to vidí paní učitelka?
MIROSLAVA MERTOVÁ, ZŠ Amálská, třídní učitelka 1. B:

„Do projektu jsme se zapojili hned na samém začátku, zkušenosti máme výborné a jsme spokojení s celým fungováním. Nejlepší nám přijde variabilita toho, jak se střídají jednotlivé sporty a různé přístupy trenérů, díky čemuž si děti mají šanci vyzkoušet od každého trošku.“

Informace o pořizování a zveřejňování obrazových záznamů z pořádaných akcí

V rámci akcí pořádaných programem Trenéři ve škole jsou pořizovány a následně zveřejňovány fotografie a videozáznamy reportážního charakteru za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti naší organizace jako veřejné instituce. Osobní údaje zachycené na těchto záznamech jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob.